Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Sikkerhed omkring elevatorer

Arbejdstilsynet har gennem nogle måneder udført stikprøvekontrol af sikkerheden omkring elevatorer. Dette er sket efter, at Arbejdstilsynet har konstateret en række fejl og mangler på udvalgte elevatorer. Arbejdstilsynet har fokuseret på sikkerheden omkring den daglige brug af elevatorer og sikkerheden for servicepersonalet, der udfører eftersyn på elevatorer. 

På flere områder har Arbejdstilsynet fundet mangler. I forhold til servicepersonalets sikkerhed er der bl.a. konstateret adgangsveje med stor nedstyrtningsfare og uafdækkede skiver i maskinrum og skakt med stor risiko for amputation af kropsdele. Andre problemer har været uafskærmede elektriske dele, der kan medføre elektriske stød. Nogle af problemerne er opstået, fordi elevatorerne er blevet bygget om, mens andre problemer er opstået, fordi den tekniske udvikling og lovgivning har overhalet det tekniske niveau, der var acceptabelt årtier tilbage.

Derfor ønsker Arbejdstilsynet, Dansk Industri og Dansk Metal i fællesskab med denne information at gøre opmærksom på de forpligtelser, som påhviler elevatorejerne og inspektionsorganerne, så de i samarbejde kan få bragt eventuelle fejl og mangler i orden, inden der skal udføres service på elevatorerne igen, og inden Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Ejerens ansvar

Ejeren af bygningen og dermed også af elevatoren er ansvarlig for, at elevatoren lever op til gældende lovgivning. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation skal udføres af en certificeret servicevirksomhed, der efterser og servicerer elevatorens funktioner, på samme måde som en mekaniker tjekker og reparerer en bil. Ejeren af elevatoren har både ansvar for, at den er forsvarlig at køre i, og at de mennesker, der skal servicere den, har forsvarlig adgang til elevatoren, og at de har mulighed for at udføre arbejdet sikkert.

Ejernes forpligtelser fremgår af de bekendtgørelser på området, som findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Inspektionsorganets besigtigelse 

Minimum hvert 3. år skal et akkrediteret inspektionsorgan udføre besigtigelse af elevatoren. Inspektionsorganets funktion kan sammenlignes med et bilsyn, hvor bl.a. bilens bremser og lys kontrolleres. Det er inspektionsorganet, der godkender elevatoren og dens indretning. Hvis elevatoren ikke kan godkendes, skal inspektionsorganet informere ejeren, og hvis ejeren derefter ikke retter fejlene eller tager elevatoren ud af drift, skal inspektionsorganet kontakte Arbejdstilsynet.  

Arbejdstilsynets rolle

Arbejdstilsynet er myndighed på området. Det er alene Arbejdstilsynet, der gennem påbud eller forbud kan kræve, at elevatoren bringes i orden eller tages ud af drift.  

Selv om en elevator tidligere er kontrolleret og sat i drift, kan der være forhold, som ikke lever op til de gældende regler. Det betyder, at ejeren skal bringe elevatoren i lovlig stand inden for en frist, og at Arbejdstilsynet kan kræve, at den tages ud af drift, hvis fristen ikke overholdes.

Tidligere var det Arbejdstilsynet, der udførte besigtigelse samt afprøvning og efterfølgende godkendte elevatoren til fortsat drift. Besigtigelse og afprøvning af elevatorer blev i 2009 lagt ud til de såkaldte inspektionsorganer, der i Danmark udgøres af TÜV, Inspekta og Force.

Få overblik over de forskellige organer.