Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Inspektionsorganer, prøvningsorganer og certificeringsorganer efter bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Inspektionsorgan: Tredjepartsorgan, som er akkrediteret til at udføre opstillingskontrol, besigtigelse og afprøvning af elevatorer mv. efter bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Prøvningsorgan: Akkrediteret tredjepartsorgan, som foretager verifikation efter ombygning og væsentlig reparation af elevatorer, efter bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008. Tredjepartsorganet skal være akkrediteret som bemyndiget organ iht. modul G (enhedsverifikation) i direktiv 95/16/EF om elevatorer.

Certificeringsorgan: Tredjepartsorgan som er akkrediteret til at certificere sagkyndige virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv., bilag 6.

Oplysninger om akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer kan findes på DANAK’s hjemmeside http://portal.danak.dk/ under ’Find en akkrediteret virksomhed’. Søg på fritekst ’elevator’ i DANAK’s register over samtlige akkrediteringsområder.

Oplysninger om akkrediterede prøvningsorganer / bemyndigede organer fremgår af EU Kommissionens NANDO database. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/. Søg under Legislation (lovgivning) - 95/16/EC.