Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 6 - Særlige krav til sagkyndige virksomheder, der udfører eftersyn af elevatorer mv.

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.

Udover de angivne krav i § 1, stk. 3, nr. 5, skal det ved certificeringen af en sagkyndig virksomhed til eftersyn af elevatorer mv. dokumenteres, at virksomheden
  • har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder mv.
  • godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger mv., der er relevante for de typer af elevatorer, som virksomheden udfører arbejde på.
  • benytter sig af nødvendige standarder og vejledninger for vedligeholdelse.
  • er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på mekaniske og hydrauliske elevatoranlæg samt elektriske og programmerbare elektroniske styresystemer.
  • anvender sagkyndigt, kvalificeret personale til udførelse af elinstallationer på elevatoranlægget i henhold til bestemmelserne i elinstallatørloven.
  • anvender personale med en relevant håndværksmæssig uddannelse inden for maskin-, elektro-, elektrikerfaget eller tilsvarende fag, jf. § 31.