Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Information om sagkyndige virksomheder

Arbejdstilsynet informerer om, at den 1. januar 2012 udløber den periode, hvor de virksomheder, som Arbejdstilsynet har anerkendt som sagkyndige virksomheder inden for de pågældende anerkendelsesområder, må udføre arbejdsopgaver som sagkyndige virksomheder, med Arbejdstilsynets anerkendelse som grundlag. Dette gælder også, selv om anerkendelsesperioden først udløber efter den 1. januar 2012.

Efter 1. januar 2012 er det et krav, at virksomhederne som fortsat ønsker at arbejde som sagkyndige virksomheder, skal have et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsstyringssystemer – Systemkrav” for den pågældende beskrevne aktivitet. Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, som er akkrediteret efter DS/EN 45012:1998 ”Generelle krav til organer, der foretager bedømmelse og certificering af kvalitetsstyringssystemer” eller DS/EN ISO/IEC 17021:2006 ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer.”

Listen over akkrediterede certificeringsorganer kan findes på DANAK’s hjemmeside.