Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Akkrediterede inspektionsorganer, prøvningsorganer og certificeringsorganer

Inspektionsorgan: Tredjepartsorgan, som er akkrediteret til at udføre opstillingskontrol og periodiske undersøgelser efter bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Prøvningsorgan: Akkrediteret tredjepartsorgan, som foretager verifikation efter ombygning og væsentlig reparation af trykbærende udstyr, efter bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007. Tredjepartsorganet skal være akkrediteret som bemyndiget organ iht. modul G i direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr.

Certificeringsorgan: Tredjepartsorgan som er akkrediteret til at certificere virksomheders kvalitetssystem i forbindelse med egenkontrol, jf. bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr, bilag 6.

Oplysninger om akkrediterede inspektions- og certificeringsorganer kan findes på DANAK’s hjemmeside http://portal.danak.dk/ under ’Find en akkrediteret virksomhed’. Søg på fritekst ’tryk’ i DANAK’s register over samtlige akkrediteringsområder.

Oplysninger om akkrediterede prøvningsorganer / bemyndigede organer fremgår af EU Kommissionens NANDO database. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.  Søg under Legislation (lovgivning) - 97/23/EC.