Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 31

Meddelelse af nedrivningsarbejde efter § 31 skal indsendes i elektronisk form eller i papirform til Arbejdstilsynet (hvor arbejdsstedet er beliggende) og indeholde følgende oplysninger:

  1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
  2. Arbejdsstedets adresse.
  3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt.
  4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder.
  5. Anvendte arbejdsmetoder.
  6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.
  7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, og hvorledes det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvorledes andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes.
  8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette.
  9. Angivelse af asbesttype og de asbestmængder der arbejdes med (hvis kendt).
  10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderrepræsentanten.