Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar til kraner

Hvilket certifikat kræves for at bruge en søjlesvingkran?

Det vil kræve kranbasisuddannelse hvis kranens tilladelige belastning er over 8 tons og belastningen ikke afhænger af udlægget.

Hvilket certifikat kræves til en semimobil tårnkran?

Semimobile kraner er som udgangspunkt køretøjsbaserede og de vil derfor kræve uddannelserne kranbasis og mobil kraner. Det at kranen i anvendelsessituationen får monteret støtteben, og evt. afmonteret hjulene, gør ikke at den bliver til en tårnkran eller fast installeret kran iht. førercertiikatreglerne.

Må man føre lastbilkraner op til 30 tm med et kran D certifikat?

Nej, kran D gælder kun op til 25 tm.

Giver kran D certifikat adgang til overbygningsuddannelsen Mobile kraner over 30 tm?

Nej. Der vil blive udbudt opkvalificeringskurser så man kan få Kranbasis og Mobile kraner >8-30 tm i et kort uddannelsesforløb.

Vil kran B certifikat give ret til at føre lastbilkraner fremover?

Nej. Kran B giver ikke ret til at føre lastbilkraner. Gamle certifikater er kun gyldige iht. deres hidtidige anvendelsesområde.

Hvilken uddannelse kræves for at føre en større mobilkran med ballast?

Der kræves uddannelserne Kranbasis, Mobile kraner >8-30 tm og Mobile kraner over 30 tm.
Overbygningsuddannelsen Mobile kraner over 30 tm vil blive udbudt i to versioner: En version hvor uddannelsen gennemføres på lastbilkraner, og en længerevarende version hvor uddannelsen gennemføres på mobilkraner med ballast. Begge uddannelser giver ret til at føre alle typer mobile kraner over 30 tm. Arbejdsgiveren skal sikre sig at medarbejdere, der skal føre mobilkraner med ballast, har fået instruktion og oplæring i brugen af disse, fx via kursus hos kranleverandøren eller via uddannelsen Mobile kraner over 30 tm inkl. ballast.

Den tilladelige belastning på mobilkraner med ballast opgives ikke i tonsmeter men tons. Er de så ikke omfattet af kravet om overbygningsuddannelen Mobile kraner?

Jo, det er de. Den maksimalt tilladelige belastning i tonsmeter beregnes som udlægget gange den tilladelige belastning, iht. oplysningerne i belastningsdiagrammet.

Skal uddannelseskravet oplyses, i forbindelse med anmeldelse af en kran til Arbejdstilsynet?

Nej, oplysning om certifikat/uddannelseskravet er ikke noget der skal oplyses ved anmeldelsen på virk.dk. 

Hvilken certifikattype kræves for at føre gravemaskine der anvendes til kranarbejde?

Hvis løftekapaciteten er over 8 tm kræves kranbasis og mobile kraner >8-30 tm og mobile kraner over 30 tm hvis relevant. Normalt forekommende løfteopgaver under ca. 1 m løftehøjde kræver ikke certifikat. Se nærmere beskrivelse i At-vejledning 1.9.4. om kranførercertifikat.

Hvilke certifikattyper kræves der ved samløft af byrder med flere kraner?

Certifikattyper til de enkelte kraner afhænger ikke af om der laves samløft eller ej. De enkelte kraner kræver hver især certifikater iht. reglerne, dog uden nedre grænse på 8 t/tm ved samløft.

Hvilket certifikat kræves for at bruge en traverskran?

Almindelige traverskraner over 8 tons vil alene kræve kranbasisuddannelse. Med almindelige traverskraner menes kraner, hvor byrden løftes inden for kranens understøtningsfalde således, at kranen ikke bibringes et væltende moment. 
Hvis en kran, installeret på en eller flere traverser, har et udlæg med en tilladelig belastning større end 8 tonsmeter jf. kranens lastdiagram (dvs. udlæg gange belastning > 8 tm), kræves endvidere uddannelsen ”Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter”. Dette kan fx være tilfældet med containerkraner med bom/udligger.