Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar til førercertifikater - generelt

De nye uddannelser er ikke klar endnu – hvad gør jeg?

Først og fremmest skal det understreges, at hidtil gældende certifikater også vil være gyldige efter 1. januar 2018 iht. deres gyldighedsområde. Undervisningsministeriet og AMU skolerne arbejder på at få de nye uddannelser klar, hvilket de forventes at være, tidligt i 2018. Der kan derfor forekomme en vis ventetid inden nye kurister kan komme på kursus.

Hvordan bliver man tilmeldt en førercertifikatuddannelse?

Uddannelserne skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. På Undervisningsministeriets hjemmeside ’UddannelsesGuiden’ kan man finde oversigter over uddannelser og få vejledning til at finde en skole. Det letteste dog er nok at google sig frem og tage kontakt til en AMU skole for nærmere oplysning.

Er der certifikatkrav hvis man skal lave anhugning men ikke føre kranen?

Nej certifikatkravet gælder kun for personer der skal føre kraner. Personer som skal foretage anhugning skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion. Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Er der certifikatkrav hvis man skal anvende andre typer personløftere end teleskoplæssere?

Nej. Personer som skal anvende personløftere skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion. Se At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn for yderligere information.

Kan lille knallertkørekort også anvendes som dokumentation for egnet helbred?

Nej, der er ikke krav om helbredsoplysninger til lille knallertkørekort, og det kan derfor ikke bruges som dokumentation for egent helbred. Dette vil blive præciseret i At-vejledningerne næste gang de skal revideres.