Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2a - Certifikat til gaffelstabler, gaffeltruck og teleskoplæsser 

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011

Gaffeltrucks m.v.

Certifikattype Teknisk hjælpemiddel
A Gaffelstabler, der kan betjenes gående (førerstangsgaffeltruck, evt. med ståplade).
B Gaffeltruck, som føreren skal stå eller sidde på

Traktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs en lodret mast.

Teleskoplæsser som har mekanisk løft at byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm med udskud over 1,5 meter.

Teleskoplæsser monteret med løftelåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

Teleskoplæssere

Certifikattype Teknisk hjælpemiddel Overlap med andre certifikattyper
A Teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm med udskud over 1,5 meter

Teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.
A-certifikat gælder også for traktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs en lodret mast.
B Teleskoplæsser, der indrettes og bruges til kranarbejde. B-certifikat gælder også for teleskoplæsser monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.