Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstabler, gaffeltruck og teleskoplæssere

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler for gaffelstablere, gaffeltrucks og teleskoplæssere.

Gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel, må kun føres af en person, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer.

Ligeledes gælder for teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm med udskud af over 1,5 meter, og teleskoplæssere til kranarbejde, at de kun må føres af personer, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer.

2. Kvalifikationer

2.1. Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstabler

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med gaffelstableren,
 2. kende til gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til gaffelstablerens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
 5. kunne betjene gaffelstableren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 6. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
 7. kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
 8. kunne stuve gods på lastbil og i container,
 9. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
 10. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 11. vide, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes,
 12. kunne gennemføre de eftersyn, som gaffelstablerføreren er ansvarlig for,
 13. kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
 14. kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2. Kvalifikationskrav for personer der fører gaffeltruck

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med gaffeltrucken,
 2. kende til gaffeltruckens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til gaffeltruckens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
 5. kunne betjene gaffeltrucken sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 6. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
 7. kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
 8. kunne stuve gods på lastbil og i container,
 9. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
 10. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 11. vide, hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes,
 12. kunne gennemføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for,
 13. kende reglerne om personløft med gaffeltruck,
 14. kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
 15. kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Kvalifikationskrav for personer der fører teleskoplæsser

Deltageren skal kunne udføre arbejdet med en teleskoplæsser, som har mekanisk løft af byrden på gafler, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Efter endt uddannelse skal føreren af en teleskoplæsser

 1. kende til risici forbundet med arbejde med teleskoplæsser med gafler,
 2. kende til teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben,
 5. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
 6. kunne aflæse lastdiagrammer,
 7. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af forlæns/baglæns kørsel,
 8. kunne betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæsser med krøjefunktion,
 9. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
 10. kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt,
 11. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
 12. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 13. vide, hvor ofte teleskoplæsseren skal efterses og vedligeholdes,
 14. kunne gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, og
 15. kende til den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

Deltageren skal kunne udføre arbejdet med en teleskoplæsser, som indrettes og bruges til kranarbejde, sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Efter endt uddannelse skal føreren af en teleskoplæsser, som indrettes og bruges til kranarbejde

 1. kende til risici forbundet med teleskoplæsser, der anvendes til kranarbejde,
 2. kende til teleskoplæsserens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere,
 4. kende til teleskoplæsserens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 5. kende til stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben,
 6. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
 7. kunne aflæse lastdiagrammer,
 8. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af forlæns/baglæns kørsel,
 9. kunne betjene teleskoplæsseren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæsser med krøjefunktion,
 10. kende til reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 11. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 12. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 13. vide, hvor ofte teleskoplæsser og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 14. kunne gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæsseren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 15. kende til reglerne med samløft med kraner af byrder, og
 16. kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.