Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Kvalifikationskrav for personer der fører kraner

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011 

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler for kraner. Mekanisk drevne kraner og lignende hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen, må kun føres af en person, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer.

2. Kvalifikationer

2.1 Kvalifikationskrav for personer der fører tårnkraner (byggekraner), skinnekørende havnekraner, svingkraner, højbanekraner, skibsværftskraner o.l.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranen,
 2. kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kranens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til kranens begrænsninger i forhold til vejrliget,
 5. kunne aflæse lastdiagrammer,
 6. kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrde ved hjælp af minimum to samtidige funktioner (krøje- og kat/bombevægelse) samt standsning af svingende byrde,
 7. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 8. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 9. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 10. vide, hvor ofte kranen og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 11. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 12. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 13. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 14. kende den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2 Kvalifikationskrav for personer der fører mobilkraner og slæbeskovlsmaskiner, der bruges som kran

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranen,
 2. kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kranens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til kranens begrænsninger i forhold til vejrliget,
 5. kunne aflæse lastdiagrammer,
 6. kende til kranens stabilitetsforhold,
 7. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
 8. kende til korrekt anvendelse af støtteben,
 9. kunne beregne og montere den nødvendige ballast,
 10. kunne opstille kranen korrekt,
 11. kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrde ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
 12. kende til valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt,
 13. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 14. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 15. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 16. vide, hvor ofte kran og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 17. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 18. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 19. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 20. kende den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Kvalifikationskrav for personer der fører traverskraner, portalkraner, søjlekraner o.l.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranen,
 2. kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kranens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrde ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde,
 5. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 6. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 7. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 8. vide, hvor ofte kran og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 9. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 10. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 11. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 12. kende den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.4 Kvalifikationskrav for personer der fører lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranen,
 2. kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kranens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne aflæse lastdiagrammer,
 5. kende til kranens stabilitetsforhold,
 6. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne,
 7. kende til korrekt anvendelse af støtteben,
 8. kunne opstille kranen korrekt,
 9. kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 10. kende til valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt,
 11. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 12. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 13. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 14. vide, hvor ofte kran og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 15. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 16. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 17. kende reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 18. kende den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.5 Kvalifikationskrav for personer der fører lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranen,
 2. kende til kranens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til kranens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne aflæse lastdiagrammer,
 5. kende til kranens stabilitetsforhold,
 6. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
 7. kende til korrekt anvendelse af støtteben,
 8. kunne opstille kranen korrekt,
 9. kunne betjene kranen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 10. kende til valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt,
 11. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 12. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 13. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 14. vide, hvor ofte kran og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 15. kunne gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 16. kende til indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang,
 17. kende reglerne om samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 18. kende den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.6 Kvalifikationskrav for personer der fører entreprenørmaskiner, der bruges som kran

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med kranarbejde,
 2. kende til de sikkerhedsanordninger, som kræves på entreprenørmaskiner, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige entreprenørmaskiner,
 3. kende til den beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kunne aflæse lastdiagrammer,
 5. kende til maskinens stabilitetsforhold,
 6. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
 7. kende til korrekt anvendelse af støtteben på maskinen, hvor dette er relevant,
 8. kunne betjene maskinen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, når den bruges som kran, herunder ved flytning og opstilling af maskinen,
 9. kende reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 10. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes,
 11. kunne vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio,
 12. vide, hvor ofte maskine og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 13. kunne gennemføre de eftersyn, som maskinføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej,
 14. kende til reglerne om samløft med kraner af byrder samt personløft med kran, og
 15. kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.