Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 6 - Specifikationer for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove

Den til enhver tid gældende standard for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove, skal anvendes.

Følgende fejl- og statuskoder skal som minimum medtages i datalogning for overvågning af elevatoroperationer:

 • Nødstopskredsen er brudt under kørsel (ved etage X).
 • Låsekreds brudt under kørsel (ved etage X).
 • Elevatoren kan ikke køre, fejl i dørlukningssekvens (ved etage X).
 • Elevatoren stoppet udenfor oplukkerzonen (ved etage X).
 • Elevatoren kan ikke starte (ved etage X).
 • For lav spænding for elevatorstyring (ved etage X).
 • Elevatoren kan ikke køre under selvtest (ved etage X).
 • Fejl i normal døråbningssekvens (ved etage X).
 • Elevatorens hovedforsyning er afbrudt/slukket.
 • Elevator er i inspektions mode/servicekørsel.
 • Alarmknappen er trykket.
 • Spændingsforsyning til stollys er afbrudt/slukket.