Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om vindmølleelevatorer

Er vindmølleelevatorer omfattet af de nyeste regler om elevatorer?

Nej, vindmølleelevatorer er hverken omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner eller af bekendtgørelsen om indretningskrav til eksisterende elevatorer mv., der ikke er CE-mærket. Det skyldes, at en vindmølleelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Denne undtagelse bortfalder, hvis vindmølleelevatoren anvendes til transport af andre personer, end de, som har arbejde at udføre på vindmøllen.

Hvilke regler gælder så for vindmølleelevatorer?

Anvendelse: Vindmølleelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ibrugtagning: Vindmølleelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at vindmølleelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af vindmølleelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Vindmølleelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Vindmølleelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1

Det indebærer, at vindmølleelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.

Ibrugtagningsinspektion af tredjepart efter reglerne om anvendelse af elevatorer er udgået.