Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om kranførerelevatorer

Er kranførerelevatorer omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af personløftende byggepladselevatorer? Eller er de omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner?

Nej, kranførerelevatorer er hverken omfattet af bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af personløftende byggepladselevatorer eller af bekendtgørelsen om anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner. Det skyldes, at en kranførerelevator betragtes som adgangsvej til et arbejdssted og derfor som en del af en maskine.

Hvilke regler gælder så for kranførerelevatorer?

Anvendelse: Kranførerelevatorer er – i forhold til deres anvendelse – omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ibrugtagning: Kranførerelevatorer er – i forhold til ibrugtagning – omfattet af § 14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at kranførerelevatoren til stadighed er i forsvarlig stand og at den lever op til kravene i bekendtgørelsens § 6. Eftersyn og vedligeholdelse af kranførerelevatorer skal foretages af en sagkyndig.

Kranførerelevatoren skal gennemgå et passende eftersyn, inden den tages i brug første gang og efter hver genmontering og genopstilling. Eftersynet skal følge leverandørens anvisninger.

Kranførerelevatorer er også omfatter af de særlige bestemmelser i bekendtgørelsens § 17 og dermed af reglerne om løfteredskaber i bekendtgørelsens bilag 1.

Det indebærer, at kranførerelevatorer skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned. Eftersynet skal foretages af leverandøren eller af en anden sagkyndig.