Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - For virksomheder eller produktionsenheder med arbejdsmiljøorganisation i to niveauer

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1194 af 9. oktober 2013 om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne

For virksomheder eller produktionsenheder med arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. § 6 b i arbejdsmiljøloven, skal den samlede dokumentation efter § 21 foreligge i form af:

 1. En arbejdsmiljøpolitik i henhold til § 9, stk. 1
 2. En APV i henhold til § 10
 3. En organisationsplan over arbejdsmiljøorganisationen, jf. § 11
 4. Skriftlige retningslinier for oplæring og instruktion samt lovpligtige uddannelser, jf. § 12
 5. Skriftlige retningslinier for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker, jf. § 13, stk. 5
 6. Skriftlige retningslinier for arbejdsmiljøgennemgange, jf. § 16
 7. Skriftlige retningslinier for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen i spørgsmål om planlægning m.v., jf. § 17, stk. 3
 8. Skriftlige retningslinier for information om arbejdsmiljøforhold af betydning for fremmede virksomheder, jf. § 18, stk. 2
 9. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om det rummelige arbejdsmarked, jf. § 19, stk. 2
 10. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om sundhedsfremme, jf. § 20, stk. 2

For virksomheder eller produktionsenheder uden arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 og 6 a, kan den samlede dokumentation efter § 21 foreligge i form af:

 1. En arbejdsmiljøpolitik i henhold til § 9, stk. 2
 2. En APV i henhold til § 10
 3. En organisationsplan over arbejdsmiljøorganisationen, jf. § 11
 4. 4. Skriftlige retningslinier for arbejdsmiljøgennemgange, jf. § 16
 5. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om det rummelige arbejdsmarked, jf. § 19, stk. 2
 6. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om sundhedsfremme, jf. § 20, stk. 2.