Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 3 - Oversigt over områder, hvor der ikke skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 4, stk. 2, for personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark

1. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal ikke have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes, inden for følgende områder:

1.1 Arbejde med asfaltmaterialer
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 15 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.2 Arbejde med epoxy og isocyanater
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 16 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.3 Arbejde med styren
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 13 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1. 

1.4 Arbejde som kranfører (på nær mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.5 Arbejde med opstilling af stilladser (kun rulle- og bukkestilladser)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.6 Fører af gaffelstabler
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 5 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.

1.7 Uddannelsen som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet 
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om bygherrens pligter § 6, samt bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser kapitel 3 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 1.