Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Oversigt over områder, hvor der skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, da erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og fordi den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, jf. § 4, stk. 1, jf. dog § 10

1. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, og som ikke opfylder kravene i § 10, skal have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes 1. gang, inden for følgende områder:

1.1 Arbejde med asbest
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 12 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.2 Fører af teleskoplæsser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 6 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.3 Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 9 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.4 Arbejde som gaffeltruckfører
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 5 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.5 Arbejde som kedelpasser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.6 Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 4 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.7 Arbejde som kølemontør
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 11 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.8 Arbejde med opstilling af stilladser undtaget opstilling af rulle- og bukkestilladser
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.

1.9 Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen
Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 14 og lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer § 5, stk. 4.