Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Oversigt over gældende uddannelseskrav i arbejdsmiljølovgivningen, som omfattet af § 1

I henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø er der udstedt følgende bestemmelser om uddannelse på bekendtgørelsesniveau:

Arbejde med asbest

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 12.

Arbejde med asfaltmaterialer

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 15.

Arbejde med epoxy og isocyanater

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 16.

Arbejde med styren

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 13.

Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 9.

Arbejde som kedelpasser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10.

Arbejde som kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser §§ 4-7.

Arbejde som kølemontør

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 11.

Arbejde med opstilling af stilladser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17.

Arbejde med svejsning

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 14.

I henhold til § 8, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø er der udstedt følgende bestemmelser om uddannelse på bekendtgørelsesniveau:

Uddannelsen som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet

Bekendtgørelse om bygherrens pligter § 6, samt bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser kapitel 3.