Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 4 - Relevante spørgsmål ved arbejde med mikroorganismer

Ved arbejde med mikroorganismer, der kan fremkalde infektioner, skal den biologiske APV indeholde overvejelser om:

 • Hvad kan der ske? – også i allerværste fald?
 • Hvor sandsynligt er det, at det vil ske? Dette afhænger af organismens egenskaber, hvem og hvad der kan blive inficeret, arbejdstyper, udstyr mv.
 • Hvis det sker, hvor alvorligt vil det så være? Alt fra ikke alvorligt til potentielt livstruende.
 • Hvilke forholdsregler bør der tages for at imødegå risikoen.

Spørgsmål der bør besvares:

 • Hvilken dosis skal der til for at fremkalde en infektion?
 • Påvirker kulturvolumenet og koncentrationen af mikroorganismen den biologiske APV?
 • Er den sporedanner?
 • Er mikroorganismen modstandsdygtig over for udtørring?
 • Hvordan sker overførslen? Er mikroorganismen luftbåren? Kan den overføres via aerosoler eller støv?
 • Hvordan sker smitten? Personlig kontakt, udsatte slimhinder, indtrængen gennem huden, indtagelse, indånding, insektbid eller seksuel kontakt?
 • Kan mikroorganismen smitte fra person til person?
 • Hvem er vært? Mennesker, dyr, planter?
 • Er der tale om en vildtype eller en svækket virus eller bakteriestamme? Og kan den i givet fald mutere tilbage til vildtypen?
 • Findes der tilgængelige vacciner, og hvor effektive er de?
 • Findes der tilgængelige behandlinger, fx antibiotika?
 • Hvilke desinfektionsmidler (varme og/eller kemikalier) virker, hvor længe er de om at virke og i hvilken koncentration?
 • Hvordan kan mikroorganismen overleve? Kan den gemme sig og dukke op igen, når vi tror, vi har desinficeret?
 • Er der risiko for direkte berøringskontakt eller direkte udsættelse for dråber til slimhinder, øjne, næse eller mund?
 • Er der risiko for indirekte overførsel/smitte via kontaminerede flader, fx dørhåndtag eller vandhaner?
 • Bruges der nåle, pipetter, glasvarer e.l., der er eller kan blive til spidse, skarpe eller skærende genstande?
 • Er der risiko for dannelse af store mængder aerosoler, fx fra centrifuger, homogenisatorer, blendere eller grindere?
 • Er der tidligere tilfælde af laboratorieassocierede infektioner? (findes bl.a. på www.ebsa.be)
 • Er der risiko for infektion af voksne med et ellers normalt immunforsvar?
 • Er der særligt udsatte grupper, fx gravide eller immunsvækkede?
 • Er der risiko for sekundær spredning blandt befolkningen?