Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag - Former for arbejde, hvor der kan ske undtagelser fra reglerne om ugentligt fridøgn

Bilag til At-meddelelse nr. 5.01.2, november 1997  

1. Aktiviteter, der er kendetegnet ved afstand mellem arbejdstagerens arbejdssted og bopæl eller ved afstand mellem arbejdstagerens forskellige arbejdssteder.

2. Vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, fx når der er tale om vagter, portnere eller vagtselskaber.

3. Aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om

 • a) modtagelse, behandling og/
  eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, døgninstitutioner og plejehjem samt fængsler,
 • b) personale beskæftiget i havne eller lufthavne,
 • c) presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og telekommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse,
 • d) gas-, vand- og elektricitetsforsyning, renovationsvæsen og forbrændingsanlæg,
 • e) industrier, hvis arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes,
 • f) forsknings- og udviklingsaktiviteter,
 • g) landbrug, skovbrug og gartneri.
4. Aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde, fx inden for
 • a) landbrug, skovbrug og gartneri,
 • b) turisterhverv,
 • c) postvæsen.
5. Aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, fx rengøringsarbejde.