Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Skal der være en ”fodmand” ved siden af personløfteren?

Det fremgår af At-meddelelsen om transportable personløftere med arbejdsstandplads, at personløfteren kun må bruges, når der er en person på stedet, som kan sænke standpladsen, hvis der opstår en nødsituation.

Det betyder i henhold til Arbejdstilsynets praksis, at der – ud over den person, som arbejder i liften – altid skal være en anden person i umiddelbar nærhed, som personen, der arbejder i liften, kan tilkalde ved driftsstop eller uheld. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller via mobiltelefon og være instrueret i nødsænkning af liften.

Der skal med jævne mellemrum være kontakt mellem den, der arbejder i liften, og fodmanden. Kan der ikke opnås kontakt pr. telefon, skal der være fysisk kontakt.

Fodmanden behøver ikke at være fra samme virksomhed, som den, der arbejder i liften, men der skal være en klar aftale mellem de to virksomheder/ansatte. Fodmanden kan fx godt være en vicevært i den ejendom, hvor arbejdet fra liften udføres.