Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

5. Bilag

Maskiner omfattet af støjgrænser og krav om støjmærkning:
 • Byggepladselevatorer til godstransport (drevet af forbrændingsmotor)
 • Komprimeringsmaskiner (kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrationsplader og -stampere)
 • Kompressorer (<350 kW) 
 • Betonbrækkere og pikhammere, håndbetjente
 • Spil til byggepladser (drevet af forbrændingsmotor)
 • Dozere (<500 kW)
 • Dumpere (<500 kW)
 • Hydrauliske eller wiretrukne gravemaskiner (<500 kW)
 • Grave-læssemaskiner (<500 kW)
 • Gradere (<500 kW)
 • Hydraulikpumper
 • Lossepladskompaktorer med læsseskovl (<500 kW)
 • Plæneklippere (bortset fra maskiner til landbrug og skovbrug, såvel som universalmaskiner, hvis installerede motoreffekt er på mere end 20 kW)
 • Plænetrimmere/plænekanttrimmere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (bortset fra "andre truck med kontravægte", som defineret i bilag I, punkt 36, andet led, med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Læssemaskiner (<500 kW)
 • Mobilkraner
 • Motorfræsere (<3 kW)
 • Udlægningsmaskiner (bortset fra udlægningsmaskiner med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • El-generatorer (<400 kW)
 • Tårnkraner
 • Mobile motordrevne svejsestrømsomformere
Maskiner, hvor der kun kræves støjmærkning:
 • Arbejdsplatformlifte med forbrændingsmotor
 • Buskryddere
 • Byggepladselevatorer til godstransport (elektrisk drevne)
 • Båndsave til byggepladser
 • Rundsave til byggepladser
 • Bærbare kædesave
 • Kombinerede højtryksspulere og slamsugere
 • Komprimeringsmaskiner (kun eksplosionsstampere)
 • Betonblandemaskiner
 • Spil til byggepladser (elektrisk drevne)
 • Maskiner til transport og sprøjtning af beton og mørtel
 • Båndtransportører
 • Køleanlæg i køretøjer
 • Borerigge
 • Maskiner til fyldning og tømning af siloer og tanke på lastbiler
 • Containere til genvinding af glasaffald
 • Græstrimmere/græskanttrimmere
 • Hækklippere
 • Højtryksspulere
 • Højtryksrensere
 • Hydrauliske hammere
 • Fugeskæremaskiner
 • Løvblæsere
 • Løvsugere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (kun "andre truck med kontravægte", med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Mobile affaldscontainere
 • Udlægningsmaskiner (med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • Piloteringsudstyr
 • Rørlæggere
 • Løjpetraktorer
 • El-generatorer (>=400 kW)
 • Fejemaskiner
 • Renovationsvogne
 • Vejafskrællemaskiner
 • Plæneluftere
 • Fliskværne/flishuggere
 • Snerydningsmaskiner med roterende værktøj (selvkørende, uden tilbehør
 • Slamsugere
 • Rendegravere
 • Betonkanoner
 • Vandpumpeanlæg (ikke til undervandsbrug).