Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
TilføjRådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed

At-vejledning 25.1
Juli 2013

De vigtigste regler om, hvornår bygherrer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med plan for sikkerhed og sundhed.

At-vejledningen handler om, hvornår bygherrer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at bistå med at udarbejde eller udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed.

De vigtigste regler

Bygherren skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når bygherren får påbud om

  • at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed eller
  • at udbedre væsentlige mangler i plan for sikkerhed og sundhed.

Bygherren får kun rådgivningspåbud, hvis manglerne er konstateret i byggeperioden.

Det fremgår af § 25 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Bygherren får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når bygherren har fået strakspåbud eller påbud med frist om at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, eller når den skriftlige plan for sikkerhed og sundhed har væsentlige mangler.

Bygherren skal udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed allerede i forbindelse med projekteringen, men bygherren får kun rådgivningspåbud, hvis den manglende plan eller manglerne i planen er konstateret, når byggepladsen er etableret og i drift.

Efterkommelse af påbud

Bygherrer, der får rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Baggrund

  • At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet 
  • At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.1 om rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, 1.10.2 om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning 1.10.3 om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer og At-vejledning 1.10.4 om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer.