Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledning 1.10.1
Rådgivningspåbud om alvorlige
og komplekse arbejdsmiljøproblemer 
Juli 2013

Manuelle løft og forflytninger

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om manuelle løft og forflytninger af personer, og der ikke bruges egnede tekniske hjælpemidler som led i den sædvanlige arbejdsfunktion.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den ansatte ikke bruger egnede tekniske hjælpemidler ved manuelle løft og forflytning af personer, og dette er et led i den sædvanlige arbejdsfunktion.

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis der er tale om løft og forflytninger, der ikke er en del af den ansattes sædvanlige arbejdsfunktion.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om manuelle løft og forflytninger, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det ergonomiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også