Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledning 1.10.1
Rådgivningspåbud om alvorlige
og komplekse arbejdsmiljøproblemer 
Juli 2013

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, og mindst ét af følgende forhold er til stede:

  • Manglende eller væsentlige mangler ved kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.
  • Manglende klassifikation af områder med farlig eksplosiv atmosfære i zoner.
  • Utilstrækkelige foranstaltninger til at undgå dannelse af farlig eksplosiv atmosfære.
  • Utilstrækkelige foranstaltninger til at undgå antændelse af farlig eksplosiv atmosfære.
  • Utilstrækkelige foranstaltninger til at begrænse de skadelige virkninger fra en eksplosion.

Det fremgår af § 24 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også