Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vejledninger til offshore

Vejledningerne nedenfor om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., uddyber dele af offshoresikkerhedsloven og regler udstedt i medfør heraf. Vejledningerne, som er tiltrådt af Offshoresikkerhedsrådet, angiver den fortolkning, som Arbejdstilsynet vil lægge til grund i sin administration af reglerne. Inden den 19. juli 2016 vil alle vejledningerne være revideret, således at de er tilpasset de regelændringer, der er sket som følge af implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet. De eksisterende vejledninger skal således læses i lyset af de nye regelsæt. Er der modstrid mellem vejledningerne i forhold til offshoresikkerhedsloven og/eller bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, gælder offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelserne.

Arbejdstilsynet vil løbende erstatte de nuværende vejledninger med de ændrede på hjemmesiden.

ALARP-princippet ved offshore olie- og gasaktiviteter - 65.1.2 marts 2017

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.17 -januar 2017

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.13 - januar 2017

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.6 - juni 2016 

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.11 - juni 2016 

Begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.1 - juni 2016 

Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - At-vejledning 65.1.3 - september 2016 

Risikostyring ved offshore og gasaktiviteter - 65.1.8 - oktober 2016 

Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.10 - september 2016 

Uddannelse og kompetence ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.4 - juni 2016