Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledninger til offshore

Vejledningerne nedenfor om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., uddyber dele af offshoresikkerhedsloven og regler udstedt i medfør heraf. Vejledningerne, som er tiltrådt af Offshoresikkerhedsrådet, angiver den fortolkning, som Arbejdstilsynet vil lægge til grund i sin administration af reglerne.

Alle vejledningerne er revideret, således at de er tilpasset de regelændringer, der er sket som følge af implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet. De eksisterende vejledninger skal således læses i lyset af det nye regelsæt. Er der tilfældigvis modstrid mellem vejledningerne i forhold til offshoresikkerhedsloven og/eller bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf, gælder offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelserne.

Arbejdstilsynet vil løbende erstatte de nuværende vejledninger med de ændrede vejledninger på hjemmesiden.

Nedenfor findes vejledninger, der uddyber dele af offshoresikkerhedsloven og regler udstedt i medfør heraf:

ALARP-princippet ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.2 - april 2018

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.11 - april 2018 

Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.6 - juni 2016 

Begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.1 - april 2018 

Health and safety aspects regarding offshore well operations - At-vejledning 65.2.1 - august 2018

Registrering og anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - At-vejledning 65.1.3 - september 2016 

Risikostyring ved offshore og gasaktiviteter - 65.1.8 - oktober 2016 

Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.10 - september 2016 

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.13 - april 2018

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olie- og gasaktiviteter - At-vejledning 65.1.17 - april 2018

Verifikation i forbindelse med godkendelse af offshore brøndaktiviteter - At-vejledning 65.2.2 - august 2018

 

Regler

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter.

Regler om offshore

Bekendtgørelser m.v.

I medfør af lovene er udstedt en række bekendtgørelser, og der er udarbejdet en række vejledninger, som forklarer reglerne.

Offshore bekendtgørelser