Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag - Bestemmelser

Bilag til At-anvisning nr. 2.3.0.2, maj 1996

A. Anmeldepligt

1. Løfteredskaber
Bekg. nr. 1109, 1992 § 17, bilag 1,

pkt. 3.3.1: Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal anmeldes til den lokale arbejdstilsynskreds for opstillingsstedet inden ibrugtagning efter

 1. ejerskifte
 2. væsentlig ombygning eller reparation, og
 3. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare redskaber indrettet til personløft.

pkt. 3.3.2: Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af redskabet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer.

Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet.

2. Hejseredskaber
Bekg. nr. 1101, 1992, § 15:

Følgende hejseredskaber og spil må ikke tages i brug som nye, inden de er anmeldt til Arbejdstilsynet:

 1. fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg bortset fra elektrotaljer med maksimal arbejdsbelastning på 1000 kg og derunder,
 2. ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner, og
 3. ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft.

§15. stk. 2: Der skal foretages en ny anmeldelse inden ibrugtagning efter

 1. ejerskifte
 2. væsentlig ombygning eller reparation, og
 3. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft, samt elektrotaljer.

§15. stk. 3: Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af hejseredskabet eller spillet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal for nye hejseredskaber og spil, jfr. stk. 1, sendes til den tilsynskreds, hvor ejeren bor eller har forretningssted. Anmeldelsen efter stk.2 skal sendes til den lokale tilsynskreds for opstillingsstedet.

B. Journalpligt

1. Løfteredskaber
Bekg. nr. 1109, 1992, § 17, bilag 1,

pkt. 3.4.1: For ethvert anmeldepligtigt løfteredskab skal der findes en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet.

pkt. 3.4.2: Journalen skal indeholde

 1. dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet,
 2. dokumentation for belastningsprøver,
 3. dokumentation for anmeldelse,
 4. certifikater for bæremidler,
 5. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,
 6. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning,
 7. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og
 8. oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. løfteredskabet.

2. Hejseredskaber
Bekg. nr. 1101, 1992, § 16: For ethvert anmeldepligtigt hejseredskab og spil skal der føres en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

 1. dokumentation for typegodkendelse,
 2. dokumentation for belastningsprøver,
 3. dokumentation for anmeldelse,
 4. certifikater for bæremidler,
 5. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,
 6. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning,
 7. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og
 8. oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. hejseredskabet eller spillet.