Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ændringer - Måling af støj på arbejdspladsen

At-vejledning D.7.4

April 2010

Denne vejledning erstatter At-vejledning D.7.4 Måling af støj på arbejdspladsen fra marts 2003.

I forhold til den tidligere udgave er det bl.a. nu mere uddybende beskrevet, hvornår man skal foretage støjmålinger i forhold til kravene til en APV.

Der er også mere detaljeret information om de særlige hensyn, der skal tages ved måling i skoler og institutioner. 

Afsnittet om, hvordan mikrofoner skal anbringes, er blevet udbygget.

Korrektion for indhold af impulser kan ikke længere baseres på en A-vægtet måling, men kun på en C-vægtet.

Tilbage til At-vejledning om måling af støj på arbejdspladsen.