Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om sikkerhed for personale i køle- og fryserum

Spørgsmål: Hvor kan man finde reglerne om sikring af personale i køle- og frostrum i forhold til nødbelysning, alarmkontakt mv.?

Svar: De findes i At-vejledning B.4.4. Derudover kan Dansk Standard vejlede om, hvilke standarder der gælder på området.

Spørgsmål: Hvordan skal fryserum indrettes?

Svar: Se standarden for køle-/fryserum DS/EN 378-1, DS/EN 378-2 og DS/EN 378-3. Det vil desuden være en god idé også at læse DS/EN 378-4, som bl.a. indeholder retningslinjer for at udskifte komponenter, ændringer af kølesystemet mv. 

Spørgsmål: Skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerum?

Svar: Ja, i kølerum med større volumen end 10 kubikmeter skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet. Dette står i bilaget til bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Spørgsmål: Hvordan er kravene til døråbning, lyskontakter osv.?

Svar: Det vil bero på en konkret vurdering af hvert enkelt kølerum, dets brug og eventuelt indretningen af den omgivende bygning. Arbejdet i kølerummet skal altid kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Spørgsmål: Hvad skal vi gøre, når vi skal have udført en opstillingskontrol af vores anlæg?

Svar: I skal kontakte et inspektionsorgan, som I kan finde på DANAKs hjemmeside.

Desuden har Arbejdstilsynet udarbejdet en liste over inspektionsorganer LINK. Vær opmærksom på, at denne liste ikke ajourføres så ofte som DANAKs register.

Hvis du ikke finder det, som du leder efter her, kan du læse mere i

spørgsmål og svar om fortolkning af reglerne om trykbærende udstyr