Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Grænseværdier for stoffer og materialer

At-vejledning C.0.1
August 2007
Erstatter april 2005

Teksten i pdf-format

Bemærk

Følgende grænseværdier fremgår nu af bilagene til bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 med senere ændringer om grænseværdier for stoffer og materialer:

  • Grænseværdier for luftforurening (bilag 2, afsnit A)
  • Grænseværdier for støv (bilag 2, afsnit B)
  • Procesbetingede grænseværdier (svejsning) (bilag 2, afsnit C)
  • Biologisk eksponeringsværdi (bilag 3).

Sammenskrivning af bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer.  

Listen over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende fremgår nu af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 med senere ændringer.

Sammenskrivning af bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Følgende grænseværdier mv. fremgår fortsat af At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer:

  • Organiske opløsningsmidler (punkt 3.4.2)