Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Supplerende information om faldsikring

Dette er supplerende information i forhold til At-vejledning D.5.5 om Faldsikring.

Arbejdstilsynet, november 2012.

Af vejledningens afsnit med overskriften Standse fald, fremgår det, at linen inklusive falddæmpende anordninger ikke må overstige 2 m.

Længdebegrænsningen på 2 m gælder kun for de faldsikringsliner, som er indrettet som falddæmpende liner, og ikke alle faldsikringsliner generelt, som kan være godkendte med længder forskellige fra 2 m som den totale linelængde.

Som falddæmpende liner forstås her liner som er specielt konstrueret og indrettet, til at kunne absorbere den energi som opstår ved et fald