Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

2.1 Fortegnelse over maksimale anvendelsestemperaturer i relation til bitumentype

Materialer/processer
Maksimale anvendel-sestemperaturer
Bitumentype
2.1.1. Vejasfalt
2.1.1.1. Overfladebehandling
90 °C
Bitumenemulsion C70B, C70BP
2.1.1.2. Overfladebehandling
150 °C
Cutbackbitumen
2.1.1.3. Overfladebehandling
190 °C
Vejbitumen (250/330 - 650/900), modificeret bitumen, fluxet bitumen
2.1.1.4. Pulverasfalt
160 °C
250/330 - 330/430
2.1.1.5. Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt
185 °C
20/30 - 160/220
2.1.1.6. Asfaltbetonbindelag, beskyttelseslag og grusasfaltbeton
180 °C
20/30 - 160/220
2.1.1.7. Genbrug
190 °C
20/30 - 330/430
2.1.1.8. Genbrug
190 °C
20/30 - 330/430
2.1.1.9. Asfaltbelægninger med modificeret bitumen
190 °C
Modificeret bitumen
2.1.1.10. Specialbelægninger
Fx andet vejarbejde med bitumenholdige produkter
190 °C
20/30 - 330/430
2.1.1.11. Klæbning med bitumenemulsion
90 °C
C50B, C60B, C70BP
2.1.1.12. Klæbning med bitumenopløsning
Ingen opvarmning
Cutbackbitumen
2.1.1.13. Koldasfalt
Ingen opvarmning
20/30 - 330/430, modificeret bitumen
2.1.2. Støbeasfalt
2.1.2.1. Støbeasfalt udendørs
240 °C
10/20 - 40/60, modificeret bitumen
2.1.2.2. Støbeasfalt indendørs
250 °C
10/20 - 40/60, modificeret bitumen
2.1.3. Tagdækning
2.1.3.1. Oxideret bitumen
230 °C
115/15 - 95/35
2.1.3.2. Koldklæbning med organiske opløsningsmidler
Ingen opvarmning
Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.3. Koldklæbning uden organiske opløsningsmidler
Ingen opvarmning
Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.4. Svejsning
Pga. den korte opvarmningstid er temperaturangivelse ikke mulig
 
Oxideret bitumen, polymerbitumen
2.1.3.5. Overfladebehandling herunder tagoverstrygning
Ingen opvarmning
115/15 - 70/100
2.1.3.6. Andre processer
Max. 230 °C
 
2.1.4. Broisolering mm.
2.1.4.1. Broisolering
Max. 250 °C
 
2.1.4.2. Svejsning
Pga. den korte opvarmningstid er temperaturangivelse ikke mulig
 
Oxideret bitumen, polymerbitumen