Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Uddrag af Bygningsreglement 2008 og af SBi-anvisning 216 og 218

Værdier i Bygningsreglement 2008, 6.4.3 (uddrag) 

Efterklangstiden i rum skal være i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

For bygninger til undervisning anses dette funktionskrav for overholdt, når:

 • Klasserum, T 0,6 s, T er efterklangstid
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til korsang og akustisk musik,
  T 1,1 s
 • Undervisningsrum mindre end 250 m3 til sang og musik, der er elektrisk forstærket, T 0,6 s
 • Åbne undervisningsområder, A 1,3 x gulvarealet, A er absorptionsareal
 • Fællesrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A 1,2 x gulvareal.

Bygningsreglement 2008 indeholder også værdier for undervisningsrum til sløjd, gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange og trapperum.

For daginstitutioner anses funktionskravet for opfyldt, når:

 • Opholdsrum, T 0,4 s
 • Opholdsrum med loftshøjde på mere end 4 m og volumen større end 300 m3, A 1,2 x gulvarealet.

Forslag til projekteringsværdier i SBi-anvisning 216

Kontorbyggeri:

 • I enkeltpersonkontorer og møderum bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.
 • I flerpersonkontorer bør absorptionsarealet (A) være større end 1,1 x gulvarealet.

Hospitaler, lægehuse, klinikker mv.:

 • I sengestuer bør efterklangstiden ikke overstige 0,8 s.
 • I undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. bør efterklangstiden ikke overstige 0,6 s.

SBi-anvisning 218 

SBi-anvisning 218 uddyber og præciserer ovenstående efterklangstider og absorptionsarealer. De gælder for alle heloktavbånd og ikke for en gennemsnitsværdi for et større frekvensområde.