Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Arbejdstilsynets vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer

Skemaet nedenfor indeholder vejledende gennemsnitsværdier for efterklangstider og absorptionsarealer for heloktaver i frekvensområdet 125-2.000 Hz. Arbejdstilsynet vil opfatte værdierne som tilfredsstillende under normale forhold. Som hovedregel vil større dæmpning forbedre forholdene yderligere.

Lokaletype

Efterklangstid (T) i s, maksimal gennemsnitsværdi i frekvensområdet 125-2.000 Hz

Absorptionsareal (A) i m2, mindste gennemsnitsværdi i frekvensområdet 125-2.000 Hz

Maksimal afvigelse fra den anbefalede værdi i noget frekvensinterval

 

Produktionslokaler mv.

 Under 200 m3  0,8    + 0,2 s
 1.000 m3  1,3    + 0,2 s
 Mellem 200 m3og 1.000 m3  Der udregnes en forholdsmæssig værdi    + 0,2 s
 Over 1.000 m3    A bør være mindst 0,6 x gulvarealet  - 0,1 x gulvarealet
 Over 1.000 m3hvor loftshøjden overstiger 5 m    A bør være mindst 0,7 x gulvarealet  - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
-0,1 ved øvri. frek.
 Kontorer mv.
 Flerpersonkontorer mindre end 300 m3   A bør være mindst 0,8 x gulvarealet   - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.
 flerpersonkontorer større end 300 m3    A bør være mindst 0,9 x gulvarealet  - 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz
- 0,1 ved øvr. frek.

I tabellen er der anført en maksimal gennemsnitsværdi for efterklangstiden. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod højere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne.

Tabellen indeholder også en mindste gennemsnitsværdi for absorptionsarealet. En afvigelse fra den anbefalede gennemsnitsværdi mod lavere værdier bør ikke ved nogen frekvens overstige værdierne i højre kolonne. Dette for at sikre tilstrækkelig absorption ved alle frekvenser.

Se gennemregnet eksempel i Arbejdstilsynets materiale Et støjsvagt arbejdsmiljø.

Hvis der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj, kan man for produktionslokaler mv. se bort fra værdien i frekvensområdet omkring 125 Hz.