Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

At-vejledninger mv.

At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser i alfabetisk rækkefølge.

A B C D E F G H IK L M N O PR S T U V X Y Z Æ Ø Å

A

Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler - At-vejledning F.0.8

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø - At-vejledning F.3.6

AIDS og forebyggelse af HIV-infektion - At-vejledning C.0.14

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A.1.16

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - At-vejledning F.1.7

Anhugning - At-anvisning 2.3.0.4

Anhugningsgrej - At-meddelelse 2.02.10

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) - At-anvisning 2.6.1.1 

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer - At-vejledning 45.2  

Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads - At-meddelelse 2.04.4

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-meddelelse 2.02.11

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - At-vejledning C.0.9

Arbejde i forurenet jord - At-vejledning D.2.23 

Arbejde i højden fra reb - At-vejledning 2.4.3 

Arbejde i stenhuggerier - At-vejledning D.2.19

Arbejde i stærk varme og kulde - At-vejledning A.1.3

Arbejde med asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger - At-meddelelse 4.04.5

Arbejde med asfaltmaterialer - At-vejledning C.0.16

Arbejde med brandfarlige væsker - At-vejledning C.0.6

Arbejde med cytostatika - At-vejledning D.2.12

Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan - At-vejledning D.2.18

Arbejde med flyveaske - At-vejledning D.2.21

Arbejde med formolier - At-vejledning C.0.17

Arbejde med losning af industrifisk på skibe i havn - At-meddelelse 4.04.12

Arbejde med motorkædesave - At-vejledning B.5.1.1

Arbejde med nanomaterialer - At-vejledning 9.3.1

Arbejde med stoffer og materialer - At-vejledning C.1.3

Arbejdshygiejniske dokumentationsmålinger - At-vejledning D.7.2

Arbejdshygiejniske målinger - At-vejledning D.7.1  

Arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde - At-vejledning 1.1.1 

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik - At-meddelelse 4.01.6

Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser - At-vejledning F.2.3

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen - At-vejledning F.3.7

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer - At-vejledning C.0.11

Arbejdspladsens indretning og inventar - At-vejledning A.1.15

Arbejdspladsvurdering (APV) - At-vejledning D.1.1

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) - At-vejledning C.0.15

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - At-vejledning D.3.4

Arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.11

Asbest - At-vejledning C.2.2

Autoløftere - At-vejledning B.2.3

Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg - At-vejledning B.1.4 

B

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber - At-anvisning 2.3.0.3

Beskyttelseshjelme - At-vejledning D.5.7

Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr - At-vejledning B.4.9

Brug af transportable stiger - At-vejledning B.3.1.1

Brug af ultralyd - At-vejledning D.6.6

Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. - At-vejledning D.2.20

Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår - At-vejledning 25.2

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - At-vejledning 25.3

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter - At-vejledning 25.4

Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter - At-vejledning 25.5

C

Cromat i cement - At-vejledning C.1.4

D

Daglig hvileperiode - At-meddelelse 5.01.1

E

Egentlig militærtjeneste - At-vejledning F.0.3

Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen - At-meddelelse 4.01.7

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser - At-meddelelse 4.01.9

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - At-vejledning D.3.2

Epoxyharpikser og isocyanater - At-vejledning C.0.7

F

Fald fra højden på byggepladser - At-vejledning 2.4.1

Fald fra højden ved arbejde på tage - At-vejledning 2.4.2

Faldrisiko på gulv - At-vejledning A.1.6

Faldsikring - At-vejledning D.5.5-3

Faste arbejdssteders indretning - At-vejledning A.1.9

Fibertove (tovværk) - At-meddelelse 2.02.6

Fjernstyring (trådløs styring) - At-vejledning B.0.1

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.10

Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder - At-vejledning F.0.4

Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder - At-vejledning F.0.5

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - At-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - At-vejledning F.0.7

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer - At-vejledning D.3.3

Fyldestationer til fyldning af flasker - At-vejledning B.4.5

Fældnings- og skovningsarbejde - At-vejledning D.2.8

Førerværn på traktorer og motorredskaber - At-vejledning B.1.1.1 

G

Gaffelstablercertifikat - 1.9.1 - At-vejledning 1.9.1 

Gaffeltruck - At-meddelelse 2.01.1

Gaffeltruckcertifikat - At-vejledning 1.9.2 

Godkendelse og afprøvning af førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber - At-anvisning 2.3.2.1

Gravearbejde - At-vejledning D.2.13

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - At-vejledning A.1.8

Grænseværdier for stoffer og materialer - At-vejledning C.0.1 

H

Helbredskontrol ved natarbejde - At-vejledning D.7.5

Helkropsvibrationer - At-vejledning D.6.7

Hjemmearbejde - At-vejledning D.2.9

Høreværn - juni 2009 - At-vejledning D.5.2

Hånd-arm vibrationer - At-vejledning D.6.2

I

Ikke-ioniserende stråling - At-vejledning D.6.1.1

Ikke undervisningspligtige unges arbejde - At-vejledning E.0.2

Indeklima - At-vejledning A.1.2

Indretning af arbejdssteder - At-vejledning A.0.2

Indretning af hejseredskaber - At-anvisning 2.3.0.1

Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg - At-vejledning B.4.8

Indretning og brug af renovationssystemer - At-vejledning D.2.24

Infralyd - At-vejledning D.6.5

Ioniserende stråling - At-vejledning D.7.3

K

Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv. - At-vejledning C.0.4

Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer - At-vejledning C.0.3 - er ophævet. Se i stedet Miljøstyrelsens risikohåndbog, der er udarbejdet af risikomyndighederne i fællesskab. 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning D.4.1

Kranførercertifikat - At-vejledning 1.9.4 

Krav om digital kommunikation til Arbejdstilsynet - At-vejledning 1.10.5

Kræftrisikable stoffer og materialer - At-vejledning C.2.1

Kunstig belysning - At-vejledning A.1.5

Køleanlæg og varmepumper - At-vejledning B.4.4

Køle-smøremidler - At-vejledning D.2.17 

L

Lavetstiger - At-meddelelse 2.03.1

Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele - At-vejledning A.2.3

Lænkekæder - At-meddelelse 2.02.8

Løft af personer med gaffeltruck - At-vejledning B.2.3.1

Løfteborde - At-meddelelse 2.04.1

Løft, træk og skub - At-vejledning D.3.1 

M

Manuel plasmaskæring - At-meddelelse 2.09.4

Maskinel plasmaskæring - At-meddelelse 2.09.3

Maskiner og maskinanlæg - At-vejledning B.1.3

Metallisk bly og blyforbindelser - At-vejledning C.0.8

Mobning og seksuel chikane - At-vejledning D.4.2

Måling af støj på arbejdspladsen - At-vejledning D.7.4

Måling og belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser - At-vejledning A.2.2 

N

Naturgasanlæg - At-vejledning F.0.1

Nedrivning - At-vejledning D.2.15

Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg - At-vejledning D.2.2 

O

Ophugning af skibsvrag uden for faste arbejdssteder - At-vejledning D.2.5

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - At-vejledning 1.7.1  

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - At-anvisning 2.3.0.2

Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder - At-vejledning B.4.11

Organisation af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår - At-vejledning F.3.8 

P

Pasning af dampkedler - At-vejledning B.4.7

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B.4.10

Personløft med kran - At-meddelelse 2.02.2

Plan for sikkerhed og sundhed - At-vejledning 25.6

Planlægning af faste arbejdssteders indretning - At-vejledning A.1.14

Pligter ved udbud af busdrift - At-vejledning F.1.6

Produktvalg til bygningsmalearbejde - At-vejledning C.0.10

Projektering og drift af biogasanlæg - At-vejledning D.2.7

Program for levetidsundersøgelser af trykbærende udstyr med begrænset levetid - At-vejledning B.4.12

Pulverlakering - At-vejledning D.2.4 

R

Recirkulation - At-vejledning A.1.7 

Reflekstøj - At-vejledning 2.10.2 

Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende anlæg - At-vejledning B.4.6

Rengøring og vedligeholdelse - At-vejledning A.1.4

Risikovurdering af genteknologiske forskningsprojekter mv. - At-vejledning C.0.5

Rulle- og bladkæder - At-meddelelse 2.02.7

Rum for mindre damp- og hedtvandskedler - At-meddelelse 1.02.2

Rum for større damp- og hedtvandskedler - At-meddelelse 1.02.3

Rum for varmekedler og varmevekslere - At-meddelelse 1.02.1

Røgudvikling og røgklasser ved svejsning - At-vejledning C.1.2

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.1

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer - At-vejledning 1.10.4

Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed - At-vejledning 25.1

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste - At-meddelelse 5.01.4 

S

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte - At-vejledning F.3.2-1

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte - At-vejledning F.3.1

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte - At-vejledning F.3.3

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde - At-vejledning F.3.5

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet - At-vejledning F.3.4

Samløft med kraner - At-meddelelse 2.02.3

Sandblæsning - At-vejledning D.2.1

Sekundær udsættelse for isocyanater - At-vejledning C.0.2

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler - At-vejledning F.2.9

Skærmarbejde - At-vejledning D.2.3

Stik- og skæreskader - At-vejledning 10.1.1

Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1

Støj - At-vejledning D.6.1

Støjkrav til maskiner til brug i det fri - At-vejledning D.6.4

Ståltove (wirer) - At-meddelelse 2.02.4

Svejsning, skæring mv. i metal - At-vejledning D.2.16 

T

Teleskoplæssercertifikat - At-vejledning 1.9.3

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.12

Tovlåse til ståltove - At-meddelelse 2.02.5

Transportable personløftere med arbejdsstandplads - At-meddelelse 2.04.3

Trykimprægneret træ - At-vejledning C.1.1

Trykluft til åndedrætsværn - At-vejledning D.5.1

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere - At-vejledning B.4.2

Tømning af containere gasset med metylbromid - At-vejledning D.2.22

Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer - At-vejledning D.2.10

U

Udbud af tjenesteydelser - At-vejledning F.1.1

Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer - At-vejledning C.0.18

Ugentligt fridøgn - At-meddelelse 5.01.2

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning 1.10.2

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer - At-vejledning 1.10.3

Undervisningspligtige unges arbejde - At-vejledning 13.0.1

V

Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand - At-vejledning D.2.14

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.13

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder - At-meddelelse 1.03.1

Ventilation på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.1

Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m - At-vejledning D.2.11

Vold - At-vejledning D.4.3

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - At-meddelelse 4.05.3

Værnefodtøj - At-vejledning D.5.6 

Ø

Øjenværn - At-vejledning D.5.8

Å

Åndedrætsværn - At-vejledning D.5.4 

 

Se også

Vejledninger til offshore
Vejledninger om arbejdsskader 

Hvad er en At-vejledning?

De vigtigste regler

regelsøger paragraf lupFind de vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser til din virksomhed