Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Serveringssteder

 • Må man ryge på indendørs serveringssteder?

  Nej, man må ikke ryge på indendørs serveringssteder. Der er dog en særlig undtagelse for visse typer af serveringssteder på under 40m2, se nedenfor.

  Med et indendørs serveringssted menes et sted, der er omgivet af tag og vægge på alle sider uanset, om disse er permanente eller ikke.

  Rygeforbudet gælder de områder, som gæsterne har adgang til - det vil også sige toiletter, trapper, vestibuler, dansegulv, elevatorer mv. 

 • Er telte omfattet af loven?

  Med indendørs serveringssted menes et sted, der er omgivet af tag og vægge på alle sider uanset, om disse er permanente eller ikke.

  Hvis et telt bruges som serveringssted - fx på en festival - og teltet har tag og vægge på alle sider, gælder rygeforbudet. Dette er uanset teltmaterialet, eventuelle huller i teltsiderne mv.

  Hvis der derimod ikke er tag eller vægge til alle sider, betragtes teltet ikke som et indendørs serveringssted, og loven om røgfri miljøer finder ikke anvendelse.

 • Må der ryges på små værtshuse under 40m2?

  Ja, hvis det er besluttet, at man må ryge. Efter loven kan små værtshuse og udskænkningssteder med alkoholbevilling beslutte, at rygning er tilladt indendørs, hvis serveringsarealet er under 40 m2.

  Det er en forudsætning, at der ikke serveres egentlig mad i tilknytning til udskænkningen. Det er ligeledes en forudsætning, at der er borde og stole på serveringsarealet. Bemærk, at undtagelsen ikke gælder moderne koncepter som cocktailbarer, vinbarer, DJ-barer o.l.

 • Hvorfor er der en undtagelse for værtshuse og udskænkningssteder under 40m2?

  Undtagelsen er indført for at skabe mulighed for at opretholde små værtshuse, der ikke har mulighed for at indrette rygerum og rygekabiner.

 • Hvad forstås ved "serveringsarealet"?

  Ved serveringsarealet forstås det område, hvor der finder egentlig servering af drikkevarer sted.

  I serveringsarealet medregnes ikke baren, området bag baren, garderober, trapper, toiletter og lignende faciliteter for gæsterne. Personalefaciliteter medregnes ikke - det vil sige køkkenfaciliteter, personalerum, personaletoiletter, lagerlokaler o.l. Alt efter de konkrete forhold kan et indgangsparti eller et vindfang fraregnes.

  Derimod vil fx faste bænke og borde, scener, dansegulv o.l. samt områder, hvor der står billardborde, spillemaskiner o.l., tælle med i serveringsarealet. Alt efter de konkrete forhold vil bl.a. gangarealer og flugtveje også tælle med i serveringsarealet.

 • Hvad gør Arbejdstilsynet, hvis serveringsarealet er ændret for at komme under 40m2?

  Arbejdstilsynet ser efter, om loven er overholdt. Hvis serveringsarealet er under 40m2 og det er besluttet, at man må ryge, gælder lovens rygeforbud ikke.

 • Hvem måler serveringsarealet?

  Det gør serveringsstedet selv. Når Arbejdstilsynet fører kontrol, kan vi foretage en opmåling, hvis det er nødvendigt (det vil sige, hvis det ikke er åbenbart, at serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2).   

 • Kan du installere fx en foldedør og dermed nedbringe størrelsen på serveringsarealet?

  Værtshuset skal fremstå som et selvstændigt værtshus med selvstændig indgang fra gaden og selvstændigt facade- og indgangsparti. 

 • Gælder der andre regler om røg?

  Arbejdstilsynet kan, hvis der er ansatte, der udsættes for passiv rygning, give påbud om løsning af indeklimaproblemer efter arbejdsmiljøloven uanset, om serveringsarealet er større eller mindre end 40 m2. Løsningen kan fx være installation af et udsugnings- eller ventilationsanlæg.

 • Hvad gør du med gæster, der generes af andre gæsters rygning?

  Hvis gæster føler sig generet af røg, kan de rette henvendelse til restauratøren, bestyreren, forpagteren, indehaveren eller arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Arbejdstilsynet fører kun tilsyn i forhold til de ansatte.

 • Kan et værtshus under 40m2 servere mad om dagen og tillade rygning om aftenen?

  Nej. Et værtshus kan kun tillade rygning, hvis serveringslokalet er under 40m2 og der ikke serveres mad. Det gælder uanset, om maden kun serveres i et begrænset tidspunkt, fx til frokost.

 • Må et lokale lejlighedsvist bruges til rygerum og andre gange til andre formål?

  Nej. Et rygerum er et lokale, som er særlig indrettet til rygning. Derfor kan det ikke på andre tidspunkter fungere som serveringslokale e.l.

 • Må man tage mad og drikkevarer med ind i rygerummet på et serveringssted?

  I rygerum på serveringssteder må der ikke serveres eller medbringes madvarer. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

 • Må der opstilles en spilleautomat eller et billardbord i rygerummet?

  Ja, lov om røgfri miljøer hindrer ikke opstilling af spilleautomat eller billardbord i rygerummet.