Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

E-cigaretter på arbejdspladsen

Lov om elektroniske cigaretter omhandler mange forskellige aspekter af e-cigaretter, herunder anvendelse. Reglerne om anvendelse er ens, uanset om der anvendes rygemiddel med eller uden nikotin.

Kapitlet om anvendelse af elektroniske cigaretter skal sikre, at disse ikke anvendes på visse områder inden for børn/unge-området og transportsektoren, samt at der på alle øvrige arbejdspladser og steder, hvortil offentligheden har adgang, er en tilgængelig politik for anvendelsen. Det er derfor hovedreglen, at man gerne må anvende elektroniske cigaretter indendørs på arbejdspladser og andre lokaliteter med offentlig adgang, med mindre det er forbudt jf. loven, eller at politikken for anvendelse af elektroniske cigaretter på det pågældende sted siger at det ikke er tilladt.

Områder hvor det jf. loven ikke er tilladt at anvende elektroniske cigaretter:

  1. Børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der har optaget børn og unge under 18 år. På anbringelsessteder mv. som også fungerer som bolig for unge, kan ledelsen tillade elektroniske cigaretter visse steder. Hent evt. yderligere information hos Arbejdstilsynet.
  2. Dagplejehjem og andre lokaler til brug for dagpleje, offentlige såvel som private, i åbningstiden. Dog må der slet ikke anvendes elektroniske cigaretter i lokaler som primært er indrettet som børnenes lege og opholdsrum.
  3. Kollektive transportmidler.
  4. Taxaer.

Det er arbejdsgiverens/ ejerens ansvar at sørge for, at reglerne overholdes.

Politik for anvendelse af elektroniske cigaretter

Alle øvrige arbejdspladser og steder med offentlig adgang skal have en skriftlig politik, der skal være tilgængelig for medarbejdere og brugere, kunder etc. Politikken skal fortælle, om der må anvendes elektroniske cigaretter og i givet fald hvor.

Der er ingen formkrav til politikkens udformning. En blanket til formålet kan downloades her

De vigtigste regler

Lovens Kapitel 2 indeholder reglerne om anvendelse af elektroniske cigaretter på arbejdspladser og andre lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang.

Læs eventuelt også: