Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rygning på arbejdspladsen

Lov om røgfri miljøer skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen. Det er derfor hovedreglen, at man ikke må ryge indendørs på arbejdspladsen - heller ikke i enkeltmandskontorer. Virksomheden kan dog beslutte, at man må ryge i erhvervskøretøjer som fx kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Virksomheden kan herudover indrette særlige rygerum eller rygekabiner.

Hvis arbejdsgiveren har besluttet, at der må ryges de nævnte steder, skal det fremgå af rygepolitikken. Det er dog en forudsætning, at røgen fra rygerum og rygekabiner ikke må brede sig, så den generer andre medarbejdere i omkringliggende lokaler.

Hvis der er rygerum eller rygekabiner på arbejdspladsen, skal der sættes et skilt op, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Sundhedsstyrelsens skilte, der har form af klistermærker, kan bestilles gratis på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne.

Rygepolitik

Alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik, der er tilgængelig for medarbejderne. Rygepolitikken skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Den skal også fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, medmindre det foregår i rygerum eller rygekabiner.

Elektroniske cigaretter må man som hovedregel godt anvende indendørs på arbejdspladser og på andre lokaliteter med offentlig adgang. Det er virksomhedens ledelse, som afgør om anvendelse af elektroniske cigaretter er tilladt på det enkelte sted. Dette skal fremgå af en skriftlig politik for elektroniske cigaretter. Dog er det ikke tilladt at anvende elektroniske cigaretter på visse områder inden for børn/ungeområdet og i transportsektoren.

 

Læs mere om reglerne for brug af elektroniske cigaretter på arbejdspladsen.

De vigtigste regler

Røgfri miljøer - Lov 512, 2007, med senere ændringer 

Loven indeholder reglerne om rygning på arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge samt øvrige uddannelsesinstitutioner, indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder.

Læs eventuelt også: