Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstid og hviletid

Arbejdstiden skal tilrettelægges, så medarbejderne får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer (11-timers-reglen).

Der findes dog situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. Det kan bl.a. være:

  • Ved uforudsete begivenheder, som fx storm og oversvømmelser, ulykker samt sammenbrud af maskiner (force majeure).
  • Ved skifteholdsarbejde, landbrugsarbejde, arbejde i forbindelse med statusopgørelser og udsalg, men hvileperioden må ikke blive kortere end otte timer.
  • Hvis arbejdets art gør, at det ikke kan udsættes, og Arbejdstilsynet efter en konkret vurdering giver dispensation til at fravige reglerne, fx arbejde på hospitaler, i lufthavne og ved radio/tv.

Hvis den daglige hvileperiode bliver kortere end 11 timer, skal medarbejderne hurtigst muligt have kompenserende hvileperiode.

De vigtigste At-vejledninger

Daglig hvileperiode – At-meddelelse 5.01.1 

Vejledningen informerer om reglerne om daglig hvileperiode, der som hovedregel omfatter alle ansatte. Der gælder dog særlige regler for ansatte under 18 år.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser