Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Helbredskontrol

Natarbejde samt arbejde med bly eller ioniserende stråling er eksempler på arbejde, som kan udgøre en risiko for medarbejdernes helbred. Medarbejdere, der udfører sådant arbejde, har derfor ret til en gratis helbredskontrol, når de påbegynder arbejdet og derefter regelmæssigt med højst tre års mellemrum.

De vigtigste At-vejledninger

Helbredskontrol ved natarbejde – At-vejledning D.7.5 

Vejledningen beskriver de helbredsproblemer, som natarbejde kan medføre og hvordan helbredsproblemer kan forebygges. Vejledningen beskriver endvidere reglerne om helbredskontrol ved natarbejde, herunder pligten til at orientere Arbejdstilsynet om helbredskontrollen.

Læs eventuelt også:

De vigtigste bekendtgørelser

 

Læs også

Helbredskontrol