Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Direktionssekretariatet

Arbejdstilsynet
Direktionssekretariatet
Postboks 1228
0900 København C
Telefon 70 12 12 88
E-post at@at.dk

Sekretariatschef: Ditte Steen

Direktionssekretariatet har til opgave at sikre, at Direktionen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til rådighed, når det gælder den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet, herunder den overordnede økonomistyring, aktivitets- og resultatstyring samt organisatoriske forhold.

Sekretariatet har endvidere ansvar for, at Arbejdstilsynets overordnede strategiske mål kobles tæt til og ses i sammenhæng med organisationens samlede ressourcer.

Direktionssekretariatet har bl.a. ansvaret for:

  • Sekretariatsbetjening af direktør, vicedirektører og Arbejdstilsynets samlede direktion, herunder strategisk opgaveløsning i forbindelse med ministersager
  • Forretningsstrategi og interne kontrakter
  • Strategisk anvendelse af data, statistik og effektmålinger
  • Finanslov og økonomistyring
  • Organisationsudvikling, herunder ledelse af tværgående organisationsudviklingsprojekter
  • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Arbejdstilsynet
  • Pressekontakt og koordinering heraf i Arbejdstilsynet