Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Økonomi og Styring

Arbejdstilsynet
Kontor for Økonomi og Styring
Landskronagade 33
2100 København Ø
Telefon 70 12 12 88
E-post at@at.dk

Kontorchef: Claus Skovhøj Olsen

Økonomi og Styring har bl.a. ansvaret for: 

 • Finanslovsarbejdet.
 • Budgetteringen.
 • Prognosepræcision.
 • Lønstyring.
 • Regnskabsområdet.
 • Udbud og kontrakter.
 • Økonomisk ledelsesinformation.
 • Effektiviseringshandlingsplan.
 • Koordinere kontakt til Rigsrevisionen.
 • Udarbejdelse og udmøntning af resultatkrav og centerplaner.
 • Sekretariatsbetjening af driftsforum.
 • Produktionsledelsesinformation i form af fx direktionsrapporter.
 • Den overordnede IT-økonomistyring i tæt samarbejde med IT.
 • Udvikling af driftscontrolling og ledelsesinformation.