Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøfagligt Center

Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøfagligt Center
Landskronagade 33
2100 København Ø
Telefon 70 12 12 88
E-post at@at.dk

Arbejdsmiljøfagligt Center har til opgave at fastholde og udvikle et højt vidensniveau på arbejdsmiljøfaglige kerneområder, herunder de områder som er særligt prioriterede i Arbejdsmiljøstrategien frem mod 2020.

Arbejdsmiljøfagligt Center skal endvidere sikre, at ny viden omsættes til handling med de rigtige situationstilpassede virkemidler, og at den nye viden deles internt i Arbejdstilsynet og med eksterne interessenter.

Herudover har Arbejdsmiljøfagligt Center til opgave at sikre en tidssvarende regulering, herunder at international regulering omsættes til nationale forhold, samt at sikre løbende dokumentation af Arbejdstilsynets indsats.

Endelig skal Arbejdsmiljøfagligt Center sikre kvalitet og hurtighed i den løbende drifts- og udviklingsorienterede betjening af beskæftigelsesministeren i samarbejde med direktør, vicedirektør og Koncernledelsessekretariatet.

Arbejdsmiljøfagligt Center består af ni kontorer, som hver især på forskellig vis bidrager til at løfte centrets samlede opgaver.