Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om hjemmesiden

Arbejdstilsynet skal ifølge Offentlighedslovens § 17 informere om sin virksomhed og forretningsområder på hjemmesiden. Formålet er at skabe øget åbenhed, så offentligheden kan holde sig orienteret inden for myndighedens områder.

Desuden skal Arbejdstilsynet fastsætte retningslinjer for, hvad vi informerer om på hjemmesiden. Arbejdstilsynet.dk indeholder et bredt udsnit af information om arbejdsmiljø. Det er fx viden om regler og arbejdsmiljøemner, beskrivelse af vores tilsynsmetoder mv.

De vigtigste områder er samlet i fire hovedgrupper nedenfor.

Information om arbejdsmiljø til virksomheder mv.

Love
Bekendtgørelser
At-vejledninger
EU-regler
Domme
APV-tjeklister

Typiske arbejdsmiljøproblemer
Temaer
Brancheoversigt
Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynets forskellige tilsynsmetoder

Risikobaseret tilsyn
Særlige indsatser
Aktioner (fx RUT og social dumping)
Markedsovervågning

Selvbetjeningsværktøjer

Anmeld arbejdsulykker
Anmeld erhvervssygdomme
Få overblik over dine arbejdsmiljøsager
Anmeld farlige kemiske produkter
Statistik om arbejdsmiljø
Smileyoversigt

Information om Arbejdstilsynet og vores arbejdsområder

Organisation
Kontaktoplysninger
Formål og opgaver
Strategier, evalueringer og rapporter
Udbud, puljer og job
Interne instrukser og kvalitetsprocedure

Cookies og persondata