Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Klag over mobning eller seksuel chikane

Klag over mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning på arbejdspladsen. Mobning omfatter også seksuel chikane. Der er tale om mobning, når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for handlinger eller adfærd, som de oplever krænkende, og som de har svært ved at forsvare sig imod. 

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er at få stoppet mobningen i virksomheden. Klagen giver os mulighed for at besøge virksomheden og træffe afgørelse om, at problemerne skal løses, hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. For at vi kan behandle klagen, skal den/de, der bliver udsat for mobning, fortsat være ansat i virksomheden.

Hvem kan klage?

Alle kan klage til Arbejdstilsynet over mobning på arbejdspladsen. Du kan fx klage, hvis du selv bliver mobbet, eller hvis en kollega, en ven eller et familiemedlem bliver mobbet. Læger, fagforeninger eller lignende kan også klage på vegne af mobningsramte.

Før du klager

Inden du klager til Arbejdstilsynet, er det vigtigt, at du overvejer, om der er andre i virksomheden, som kan hjælpe dig.  Vi anbefaler, at du taler med din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige.

Anonymitet over for virksomheden

Du har ret til at være anonym, når du klager til Arbejdstilsynet, og du vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det vil sige, at Arbejdstilsynet ikke oplyser arbejdsgiveren eller andre om, at der er klaget, eller hvem der har klaget. Anonymiteten gælder også, hvis arbejdsgiveren henvender sig til Arbejdstilsynet og spørger, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Sådan klager du

Hvis du vil klage til Arbejdstilsynet over mobning på arbejdspladsen, kan du enten skrive eller ringe:

1) Du kan udfylde og sende klageformularen. Klagen bliver sendt til Arbejdstilsynet via en sikker forbindelse. Opgiv dit navn og telefonnummer (oplysningerne behandles fortroligt), så vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for flere oplysninger for at behandle klagen. Vi gør opmærksom på, at denne klageformular kun er beregnet til klager over mobning. Klager over andre arbejdsmiljømæssige problemer henvises til vores Call Center på telefon 7012 1288 eller til at@at.dk.

2) Du kan ringe til vores hotline om mobning på telefon 7022 1280. Du kan også kontakte hotlinen, hvis du og din virksomhed ønsker vejledning om, hvordan I håndterer eller forebygger situationer med mobning på arbejdspladsen. Hotlinen har åbent mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Det videre forløb

Når du sender klageformularen, får du en pop op-besked om, at vi har modtaget din klage. Hvis Arbejdstilsynet får brug for flere oplysninger for at behandle klagen, ringer vi til dig, hvis du har opgivet dit telefonnummer.

Vær opmærksom på, at en klage over mobning ikke automatisk fører til et tilsynsbesøg i virksomheden. Spørgsmålet om besøg afhænger af en konkret vurdering af hver enkelt klage. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg eller ej.

Hvis Arbejdstilsynet besøger virksomheden, vil vi tale med repræsentanter for både ledelsen og medarbejderne. Sager om mobning kan være vanskelige for Arbejdstilsynet at undersøge og træffe afgørelse om. Det skyldes bl.a., at vi skal behandle klagen anonymt. Arbejdstilsynet kan derfor ikke omtale klagen på tilsynsbesøget. Det skyldes ligeledes, at Arbejdstilsynet udelukkende kan træffe afgørelse på baggrund af oplysninger, der kommer frem under besøget, og ikke på baggrund af oplysningerne i klagen.

Hvis vi på baggrund af besøget vurderer, at der er problemer med mobning i virksomheden, vil vi træffe afgørelse om, at virksomheden skal løse problemerne.