Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Klag over arbejdsmiljøet

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Det er dog også altid en god idé at drøfte arbejdsmiljøproblemer i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. 

Hvordan klager jeg? 

  • Udfyld digital klageformular
  • Ring til Arbejdstilsynets Call Center på telefon: 70 12 12 88 - tast 3 (mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14).
  • Såfremt overtrædelsen af arbejdsmiljøreglerne finder sted offshore, på et anlæg, der indvinder olie og/eller gas, henviser vi til Arbejdstilsynets offshore-klageformular.

Du har ret til at være anonym og vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det gælder også, hvis din arbejdsgiver spørger Arbejdstilsynet, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Alle privatpersoner, fx en medarbejder på en virksomhed, har ret til aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelser og få oplyst, hvad en virksomhed har fået af påbud mv.

Hvad spørger vi om?

Når du ringer til Arbejdstilsynet, vil vi typisk bede dig oplyse følgende:
  • Virksomhedens navn, adresse og afdeling (så vi kan finde arbejdsstedet og problemet ved et evt. besøg) 
  • Hvad er de arbejdsmiljømæssige problemer?
  • Hvor mange personer er omfattet af problemet? 
  • Hvornår opstod problemet, og hvor længe forventes det at være der?  
  • Har virksomheden en arbejdsmiljøorganisation og har den været involveret? 
  • Dit navn og tlf.nr. (behandles fortroligt), hvis vi får brug for yderligere oplysninger

Det videre forløb

Hvis du har kontaktet Arbejdstilsynet pr. e-post med et arbejdsmiljøproblem, får du besked om, at vi har modtaget din henvendelse. Vær opmærksom på, at en klage over dårlige arbejdsmiljøforhold ikke automatisk medfører et tilsynsbesøg, da det afhænger af en konkret vurdering ved hver enkelt henvendelse. Vi vil dog som udgangspunkt altid komme på besøg, hvis vi vurderer, at der er akut fare. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din henvendelse medfører et tilsynsbesøg eller ej.