Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvem skal jeg kontakte om igangværende sager med Arbejdstilsynet?

Spørgsmål: Hvem skal jeg kontakte om igangværende sager med Arbejdstilsynet?

Svar: Du skal kontakte Arbejdstilsynet, og det kan du gøre på forskellige måder, afhængigt af din situation:

  • På OnlineAt kan du se alle de sager, som Arbejdstilsynet har med din virksomhed.
  • Drejer dit spørgsmål sig om et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg, skal du tale med den tilsynsførende, der var på tilsyn. Det gælder også, hvis du har oplysninger om forhold på virksomheden, der ikke blev tilstrækkeligt belyst ved tilsynet. Den tilsynsførendes navn står på besøgsrapporten fra besøget og i breve fra Arbejdstilsynet efter besøget. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.
  • Ønsker du at få et brev tilsendt igen, eller har du spørgsmål til planlægningen af et kommende, anmeldt besøg, skal du ringe til Call Centeret og bede om at tale med en tilsynssupporter. Call Centret finder hurtigt den rette person, hvis du kan oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som din virksomhed har modtaget om sagen. Har du ikke disse oplysninger, kan Call Centret finde frem til den rette kontaktperson via din virksomheds navn og adresse.
  • Hvis du har fået en mail om et tilsynsbesøg på en virksomhed, der er lukket, eller hvor adressen er forkert, skal du rette oplysningerne i Det Centrale virksomhedsregister, CVR. Arbejdstilsynet får automatisk de rettede oplysninger fra CVR.

    Call Centret i Arbejdstilsynet: 70 12 12 88 - tast 2 for hjælp til igangværende sager.