Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning.

Kontakt hotline om mobning

Telefon 7022 1280.
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Hvem kan ringe

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan fx ringe, hvis:

  • Du selv bliver mobbet eller udsat for seksuel chikane
  • En af dine kollegaer, en ven eller et familiemedlem bliver mobbet eller udsat for seksuel chikane
  • Du og din virksomhed har akutte problemer med mobning eller seksuel chikane  
  • Du og din virksomhed ønsker at forebygge mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvad kan vi hjælpe med

Arbejdstilsynets mobbe-hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane
  • Rådgivning om, hvordan du – sammen med andre – kan håndtere en konkret situation med mobning, både hvis du selv bliver mobbet, hvis du er vidne til mobning eller seksuel chikane, eller hvis du og din virksomhed har problemer med mobning
  • At klage til Arbejdstilsynet over mobning på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan:

  • Være part i sagen
  • Tilbyde mægling eller anden konkret bistand i virksomheden
  • Tilbyde behandling af mobningsramte. 

Anonymitet over for Arbejdstilsynet

Når du kontakter hotlinen, er du anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden. Et besøg på virksomheden kræver, at du indgiver en klage over mobning.