Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynets Call Center

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på telefonnummer 70 12 12 88 eller på adressen at@at.dk.
Hvis du kontakter Arbejdstilsynet telefonisk, får du i første omgang kontakt til Arbejdstilsynets Call Center.

Call Centret kan:

  • Besvare spørgsmål om arbejdsmiljø (hvis du taster 1)
  • Hjælpe dig videre i konkrete sager og tilsynsbesøg (hvis du taster 2)
  • Hjælpe dig, når du ønsker at klage over arbejdsmiljøforhold (hvis du taster 3)
  • Hjælpe dig, når du har brug for at blive omstillet til en konkret medarbejder i Arbejdstilsynet (hvis du taster 4)

Medarbejderne i Call Centret har forskellige faglige baggrunde, men dækker til sammen hele det arbejdsmiljø- og tilsynsfaglige område.

Alle spørgsmål om arbejdsmiljø besvares som udgangspunkt med det samme. Men er problemstillingen kompleks eller meget specifik, kan vi have brug for at vende spørgsmålet med en mere sagkyndig kollega. Hvis det er tilfældet, vender vi tilbage med et svar eller dirigerer spørgsmålet direkte videre til dem, der kan svare på det.

Call Centret kan også hjælpe dig med at bruge OnlineAt, hvor du kan se alle de sager, som Arbejdstilsynet har med din virksomhed. Drejer dit spørgsmål sig om et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg, så skal du tale med den tilsynsførende, der var på tilsyn. Det gælder også, hvis du har oplysninger, der ikke blev tilstrækkeligt belyst ved tilsynet. Call Centret kan via din virksomheds navn og adresse hjælpe dig med at finde frem til den rette kontaktperson, hvis du ikke selv har disse oplysninger.

Call Centret kan også sørge for, at du kan få et brev tilsendt igen og vil også ofte kunne svare på spørgsmål om planlægningen af et kommende, anmeldt tilsynsbesøg. I de tilfælde hvor Call Centret ikke selv kan svare på spørgsmålet, vil Call Centret hurtigt kunne finde den rette kontaktperson, hvis du kan oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som du har modtaget om tilsynsbesøget fra Arbejdstilsynet.

Telefonisk åbningstid
Call Centret kan kontaktes telefonisk i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00 mandag til torsdag og kl. 8.00 – 14.00 om fredagen.

Hotlines
Du kan også kontakte Arbejdstilsynet på vores hotline om mobning og seksuel chikane  eller på vores hotline om udenlandske virksomheder.

Hotlinen om mobning og seksuel chikane kan kontaktes på telefonnummer 70 22 12 80
Hotlinen om udenlandske virksomheder kan kontaktes på telefonnummer 70 22 12 81