Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

G: Generelt for tilsyn

G-001: Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig 
Bilag a -Tilsynet med virksomheder i branchegruppe 970000
Procesdiagram om arbejde i privates hjem

Koordination og udvælgelse af virksomheder til tilsyn
G-102: Udvælgelse af virksomheder til tilsyn ud fra anmeldte erhvervssygdomme (senest revideret 10. marts 2016)

Arbejdstilsynets reaktioner
G-201: Reaktioner til virksomheden (senest revideret 1. januar 2016) 

G-202: Afgørelser (senest revideret 1. oktober 2013) 

G-203: Høring (senest revideret 16. marts 2013) 

G-204: Grove overtrædelser (senest revideret 22. august 2012) 
Tjekskema ved grov overtrædelse 

G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser (senest revideret januar 2018)  

G-206: Indhentning af oplysninger om bygherre og hovedentreprenør 

G-207: Anvendelse af forbud og strakspåbud 
Bilag 1 - Eksempler på, hvornår der skal anvendes forbud henholdsvis strakspåbud 

G-208: Anvendelsesområdet og særlige forhold vedrørende afgørelse uden handlepligt   
Flowchart om anvendelse mv. om AUH

G-209: Besøgsrapport i Vivi  

Områder uden for arbejdsmiljøloven 
G-302: Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder (senest revideret 18. juni 2018)

G-303: Håndtering af årsplaner og redegørelser fra branchefællesskaber for arbejdsmiljø 
Bilag 1 - Formål med årsplanen
Bilag 2 - Formål med redegørelsen 

Arbejdsmiljøfaglige hjælperedskaber 
G-401: Psykisk arbejdsmiljø - Spørgeguide

Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø 

Risikofaktorrettede spørgeguides

G-403: Ulykkesrisici - Spørgeguide (senest opdateret 1. januar 2016) 
Dialogværktøj